Datasets

Leerlingen po per vestiging naar leeftijd Populair

Leerlingen_PO_leeftijd Leerlingen po per vestiging naar leeftijd Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand...

Leerlingen po per vestiging naar impulsgebied Populair

PO_IMPULSGEBIED Leerlingen po per vestiging naar impulsgebied Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand...

Leerlingen po per vestiging naar geslacht Populair

Leerlingen_PO_geslacht Leerlingen po per vestiging naar geslacht Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand...

Leerlingen bo en sbo per vestiging naar leerjaar Populair

Leerlingen_WPO_leerjaar Leerlingen in het bo en sbo naar leerjaar Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand...

Leerlingen po per gemeente Populair

Leerlingen_PO_gemeente Leerlingen po per gemeente Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application...

Aantal leerlingen cluster 1 en 2 per schoolvestiging Populair

WEC_CLUSTER Aantal leerlingen cluster 1 en 2 per schoolvestiging Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs...

Leerlingen po per bevoegd gezag

Leerlingen_PO_bestuur Leerlingen po per bevoegd gezag Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application...

Leerlingen po per samenwerkingsverband Populair

Leerlingen_PO_samenwerkingsverband Leerlingen po per samenwerkingsverband Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als...

Leerlingen po per vestiging naar achtergrond Populair

Leerlingen_PO_achtergrond Leerlingen po per vestiging naar achtergrond Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als...

Leerlingen po per vestiging naar postcode4 Populair

Leerlingen_PO_postcode4 Leerlingen po per vestiging naar postcode4 Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand...

Leerlingen SO en VSO Populair

Leerlingen_SO_en_VSO Leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het speciaal en voortgezet...

Leerlingen po per vestiging Populair

Leerlingen_PO_totaal Leerlingen po per vestiging Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application...

Zittenblijvers in het bo en sbo per vestiging Populair

Leerlingen_WPO_zittenblijvers Zittenblijvers in het bo en sbo per vestiging Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als...

Adressen van instellingen, vestigingen en besturen in het voortgezet onderwijs Populair

Inleiding Deze readme.md hoort bij de volgende bestanden - instellingenvo.csv - vestigingenvo.csv - besturenvo.csv Bronnen BasisRegistratie INstellingen (BRIN). Periode Actuele...

Adressen van instellingen, vestigingen en besturen in het speciaal onderwijs Populair

Inleiding Deze readme.md hoort bij de volgende bestanden - instellingenso.csv - vestigingenso.csv - besturenso.csv Bronnen BasisRegistratie INstellingen (BRIN). Periode Actuele...

Adressen mbo Populair

Inleiding Deze readme.md hoort bij de volgende bestanden - instellingenmbo.csv - besturenmbo.csv Bronnen BasisRegistratie INstellingen (BRIN). Periode Actuele stand van zaken in...

Adressen in het hoger onderwijs

Inleiding Deze readme.md hoort bij de volgende bestanden - instellingenho.csv - besturenho.csv Bronnen BasisRegistratie INstellingen (BRIN). Periode Actuele stand van zaken in...

Adressen van hoofdvestigingen, vestigingen en besturen in het basisonderwijs Populair

Inleiding Deze readme.md hoort bij de volgende bestanden - instellingenbo.csv - vestigingsnbo.csv - besturenbo.csv Bronnen BasisRegistratie INstellingen (BRIN). Periode Actuele...

Materiële instandhouding bo en sbo

Mibek Materiële Instandhouding bo en sbo Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over materiële instandhouding in het basis- en speciaal basisonderwijs die als...

Personele bekostiging bo en sbo

Persbek Personele bekostiging bo en sbo Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over personele bekostiging in het basis- en speciaal basisonderwijs die als API-bestand...

Referentieniveau per toets en vestiging. Populair

Leerlingen_WPO_referentieniveau Referentieniveau per toets en vestiging Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als...

Deelnemers MBO per instelling, kwalificatie, woongemeentedeelnemer en leeftij...

Deelnemers_inst_kwal_lftcat_vbjr_mbo Deelnemers in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar van het afgelopen...

Het aantal gediplomeerden mbo per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdca...

Gediplomeerden_inst_kwal_lftcat_vbjr5MBO Gediplomeerden in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar over de...

bekostigde nieuwe instromers en deelnemers mbo per instelling en opleiding

Deelnemers_instromers_inst_opl_mbo Deelnemers en nieuwe instromers per vooropleiding, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau. Inleiding Dit document beschrijft de bestanden...

Deelnemers mbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie ov...

Deelnemers_inst_kwal_wgdln_lftcat_5mbo Deelnemersmbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren. Inleiding Dit document beschrijft de...

Het aantal mbo deelnemers per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscateg... Populair

Deelnemers_inst_kwal_lftcat_vbjr_5mbo Deelnemers in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar over de aflopen 5...

Gediplomeerden in het hoger onderwijs in het domein soort diploma soort hoger...

Hoger Onderwijs Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen...

Ingeschrevenen hoger onderwijs in het domein hoger onderwijs Populair

Hoger Onderwijs Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen...

Inschrijvingen in het hoger onderwijs Populair

Hoger Onderwijs Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen...

Eerstejaars ingeschrevenen hoger onderwijs in het domein hoger onderwijs Populair

Hoger Onderwijs Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen...

Functiemix Populair

Dit document beschrijft de functiemixbestanden die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. De functiemixbestanden bestaan...

Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Financiële verantwoording: Langlopende schulden Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de langlopende schulden van de jaarrekeningen van de...

Financiële verantwoording: Voorzieningen

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de voorzieningen van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die...

Financiële verantwoording: Eigen vermogen Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van het eigen vermogen van de jaarrekeningen van de schoolbesturen,...

Financiële verantwoording: Financiele kengetallen per bestuur Populair

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de financiële kengetallen de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via...

Financiële verantwoording: Overige baten

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de overige baten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de...

Financiële verantwoording: Financiële en overige baten en lasten

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de financiële en overige baten en lasten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application...

Financiële verantwoording: Lasten

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de lasten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de website...

Financiële verantwoording: Overheidsbijdragen

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de overheidsbijdragen van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via...

Financiële verantwoording: Kortlopende schulden

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de kortlopende schulden van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface)...

Financiële verantwoording: Materiële vaste activa

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de materiële vaste activa van de jaarrekeningen van de...

Financiële verantwoording: Immateriële vaste activa Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de immateriële vaste activa van de jaarrekeningen van de...

Financiële verantwoording: Vlottende activa

Verloopoverzicht van de financiële vaste activa van de jaarrekeningen van de schoolbesturen. Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van...

Financiële verantwoording: Financiële vaste activa Populair

Verloopoverzicht van de financiële vaste activa van de jaarrekeningen van de schoolbesturen. Inleiding Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van...

Financiële verantwoording: Staat van baten en lasten

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de baten en lasten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de...

Financiële verantwoording: Kasstroomoverzicht

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de kasstroomoverzicht gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen (schoolbesturen), dat als API-bestand (Application...

Financiële verantwoording: Balans Populair

Inleiding Dit document beschrijft het bestand met de balansgegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de...

Schoolgewicht per schoolvestiging Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Leerlingen bo per vestiging naar gewicht

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...