Datasets

45 datasets gevonden

  • DUO
Filter Resultaten

Adressen van instellingen, vestigingen en besturen in het voortgezet onderwijs Populair

Adressen van door OCW bekostigde Nederlandse scholen die VO-onderwijs verzorgen en die actief zijn op het moment van aanmaak van de adreslevering, de bijbehorende actieve...

Adressen van instellingen, vestigingen en besturen in het speciaal onderwijs

Dit pakket bevat adressen van hoofdvestigingen, vestigingen en besturen in het speciaal onderwijs. Inleiding Deze readme.md hoort bij de volgende bestanden - instellingenso.csv...

Adressen mbo

Dit zijn de adressenbestanden van instellingen en besturen in het mbo, inclusief volwassenonderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en...

Adressen in het hoger onderwijs

Dit pakket bevat de adressen van door OCW bekostigde Nederlandse HO-instellingen die actief zijn op het moment van aanmaak van de adreslevering en de bijbehorende besturen....

Adressen van hoofdvestigingen, vestigingen en besturen in het basisonderwijs Populair

In dit bestand staan adressenbestanden van hoofdvestigingen, vestigingen en besturen in het basisonderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen)...

Leerlingen bo en sbo per vestiging naar leerjaar Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Referentieniveau per toets en vestiging. Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Gemiddelde eindscores per vestiging bo en sbo Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Leerlingen bo en sbo per vestiging naar advies Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Leerlingen po per samenwerkingsverband

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden....

Prognoses bo en sbo per vestiging Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Prognoses vo per instelling Populair

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt...

Het aantal mbo deelnemers per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscateg... Populair

Deelnemers in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar over de aflopen 5 jaar. Inleiding Dit document beschrijft...

bekostigde nieuwe instromers en deelnemers mbo per instelling en opleiding

Deelnemers en nieuwe instromers per vooropleiding, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau. Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over (instromende) deelnemers in het...

Deelnemers MBO per instelling, kwalificatie, woongemeentedeelnemer en leeftij...

Deelnemers in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar van het afgelopen jaar. Inleiding Dit document beschrijft...

Deelnemers mbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie ov...

Deelnemersmbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren. Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over deelnemers in het...

Het aantal gediplomeerden mbo per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdca...

Gediplomeerden in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar over de afgelopen 5 jaar. Inleiding Dit document...

VO-leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector en afdeling. Populair

Doel Het ontsluiten van open data over het aantal leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs Bronnen De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand VO en zijn...

Financiële verantwoording 01 Balans

Hier vindt u de balans afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar....