20 datasets gevonden

Filter Resultaten

RIO experiment

Organisaties en adressen in het onderwijs Deze dataset bevat gegevens over de formele organisatorische objecten in het Nederlands onderwijs. De gegevens komen direct uit BRIN...

Leerlingen po per vestiging naar leeftijd

Leerlingen po per vestiging naar leeftijd Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming...

Hoofdvestigingen VO

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie...

Functiemix

De functie- of salarismix betreft de verdeling van het onderwijzend personeel (leraren) naar salarisschaal. Inleiding Dit document beschrijft de functiemixbestanden die als...

Adressen bevoegde gezagen in het speciaal (basis)onderwijs

In dit bestand staan de adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit...

Adressen bevoegde gezagen basisonderwijs

De adresgegevens van schoolbesturen in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings-, en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

Alle vestigingen in het speciaal (basis)onderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en...

Alle vestigingen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en...

Adressen van bevoegde gezagen in het VO

De adresgegevens van de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en...

Adresgegevens van alle vestigingen in het VO

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend...

VO-leerlingen per vestiging en leerjaar naar postcode, plaats en gemeente.

Het bestand in dit pakket bevat informatie over VO-leerlingen en leerjaar naar postcode, plaats en gemeente. Doel Het ontsluiten van open data over het aantal leerlingen in het...

VO-leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector en afdeling.

Het bestand in dit pakket bevat informatie over VO-leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector en afdeling. Doel Het ontsluiten van open data over het aantal leerlingen...

Personele bekostiging bo en sbo

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging van basis- en speciale basisscholen zijn gebaseerd en de bijbehorende bedragen....

Materiƫle instandhouding bo en sbo

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiƫle instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen....

Leerlingen po per vestiging naar geslacht

Leerlingen po per vestiging naar geslacht Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming...

Slagingspercentages en gemiddelde examencijfers per vestiging

Doel Het ontsluiten van open data over examens afgenomen in het bekostigd voortgezet onderwijs. Het inzichtelijk maken slagingspercentages en gemiddelde cijfers per VO-vestiging...

Zittenblijvers in het bo en sbo per vestiging

Zittenblijvers in het bo en sbo per vestiging Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application...

Leerlingen po per vestiging

Leerlingen po per vestiging Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via...

Leerlingen bo en sbo per vestiging naar leerjaar

Leerlingen in het bo en sbo naar leerjaar Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming...

Leerlingen bo per vestiging naar gewicht

Leerlingen in het basisonderwijs naar gewicht Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application...