Datasets

4 datasets gevonden

  • DUO
  • Bekostiging
Filter Resultaten

Financiële verantwoording 01 Balans

Hier vindt u de balans afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar....

Personele bekostiging bo en sbo

Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over personele bekostiging in het basis- en speciaal basisonderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de...

Materiële instandhouding bo en sbo

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen....

Financiële verantwoording 02 Staat van baten en lasten Populair

Hier vindt u de staat van baten en lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).