Leerlingen bo en sbo per vestiging naar advies

Leerlingen_WPO_advies

Leerlingen bo en sbo per vestiging naar advies

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om de eindadviezen, inclusief eventuele bijstellingen; dus de adviezen waarmee leerlingen uiteindelijk naar het voortgezet onderwijs gaan.

Bronnen

De leerlinggegevens zijn gebaseerd op het 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10).

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Tot 2014-2015 was er een selectie op leerlingen in leerjaar 8. In plaats daarvan worden alle eindtoetsscores en adviezen in alle leerjaren in BRON meegenomen van leerlingen die medio-april op de school staan ingeschreven of mochten leerlingen geen toets gemaakt hebben op 1 oktober. Zo worden ook de scores meegenomen van leerlingen die niet in het juiste leerjaar in BRON stonden. Daarnaast wordt voor het gehele bestand geselecteerd op leerlingen met een hoofdinschrijving in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. Bij dit bestand wordt ook geselecteerd op leerlingen met een advies in BRON.

AVG-privacy

In verband met privacyoverwegingen worden alle celvullingen leeggemaakt indien het aantal leerlingen dat de toets gemaakt heeft (op een school), kleiner is dan 5.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2010.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email