Prognoses vo per instelling

Voprognoses

Prognoses vo per instelling

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. De prognose van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling, onderwijsniveau en jaar.

Bronnen

  • De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand voortgezet onderwijs en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer)
  • De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen)
  • De opleidinggegevens zijn afgeleid uit de regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, Vo-raad, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. - De leerlingenaantallen in het laatst gepubliceerde bestand (laatste peiljaar) zijn gebaseerd op een voorlopige foto uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer), welke nog niet is goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld. Deze worden door DUO verwerkt en in een nieuw bestand op de website gepubliceerd. - De instellinggegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname uit BRIN (Basisregister Instellingen).

Selectie

Leerlingen met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs op peildatum 1 oktober van het peiljaar. Leerlingen van BRIN 27MK worden niet getoond (varende kleuters).

In dit bestand zijn alleen schoolvestigingen te zien die nog actief zijn in het laatste peiljaar. Dit ondanks het feit dat de telgegevens van de afgelopen 5 jaar te zien zijn. Het is dus raadzaam dit bestand niet te gebruiken voor actuele gegevens over de afgelopen jaren. Aangezien het hier gaat om prognoses en er geen leerling kenmerken worden getoond worden er verder geen maatregelen toegepast i.v.m. de AVG.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De prognoses worden elk jaar ververst en hebben dus alleen de gegevens van het laatste peiljaar.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email