Personele bekostiging bo en sbo

Persbek

Personele bekostiging bo en sbo

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over personele bekostiging in het basis- en speciaal basisonderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging van basis- en speciale basisscholen zijn gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Daarnaast zijn de bedragen voor de prestatiebox en personeels- en arbeidsmarktbeleid in het overzicht opgenomen. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven.

Bronnen

De gegevens zijn gebaseerd op de financiƫle beschikkingen die DUO afgeeft aan het bevoegd gezag. Deze beschikkingsgegevens worden door DUO per bekostigingsonderwerp verwerkt. In dit overzicht is een combinatie van deze onderwerpen te vinden.

Kwaliteit van de gegevens

Het overzicht geeft de stand van de beschikkingen weer op een bepaald moment. Gegeven het doel wordt het overzicht samengesteld op het moment dat de belangrijkste elementen niet meer wijzigen (de leerlingaantallen en de bedragen). Dit is ongeveer in oktober na het einde van een schooljaar (voor schooljaar 2013-2014 dus naar verwachting in oktober 2014). Hierna kunnen nog mutaties plaatsvinden, deze worden niet meer in het bestand verwerkt.

Selectie

De bestanden bevatten bijzondere persoonsgegevens in de vorm van etniciteit (AANTAL_CUMI_LEERLINGEN) en onderwijsachterstanden (AANTAL_GEWICHTENLEERLINGEN_IN_IMPULSGEBIED). Om de privacy van leerlingen te waarborgen zijn aantallen onder de 5 voor deze kenmerken verwijderd uit het bestand. Afgeschermde data is dus niet meer zichtbaar in de vorm van een lege waarde. Omdat deze leerlingen ook mogelijk terug te rekenen zijn uit de bedragen zijn de bijbehorende bedragen (BESTRIJDING_ONDERWIJSACHTERSTANDEN) en (IMPULSGEBIEDEN) afgerond naar duizendtallen. Hetzelfde geldt voor de totaalbedragen.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2010.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email