Materiële instandhouding bo en sbo

Mibek

Materiële Instandhouding bo en sbo

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over materiële instandhouding in het basis- en speciaal basisonderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Deze bestanden geven inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van basis- en speciale basisscholen zijn gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiële instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis en speciaalbasisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven.

Bronnen

De gegevens zijn gebaseerd op de financiële beschikkingen die DUO afgeeft aan het bevoegd gezag. Deze beschikkingsgegevens worden door DUO per bekostigingsonderwerp verwerkt. In dit overzicht is een combinatie van deze onderwerpen te vinden.

Kwaliteit van de gegevens

Het overzicht geeft de stand van de beschikkingen weer op een bepaald moment. Gegeven het doel wordt het overzicht samengesteld op het moment dat de belangrijkste elementen niet meer wijzigen (de leerlingaantallen en de prijzen). Dit is ongeveer in oktober van een lopend kalenderjaar (voor 2014 dus naar verwachting in oktober 2014). Hierna kunnen nog mutaties plaatsvinden, deze worden niet meer in het bestand verwerkt.

De materiële instandhouding kent het ritme van kalenderjaren. Omdat scholen in het ritme van schooljaren zitten, treedt bij deze bekostiging een aantal bijzonderheden op. Zo kan het voorkomen dat in een kalenderjaar nieuwe scholen worden opgericht. Deze worden niet in het overzicht opgenomen in het jaar van oprichting. In een volgend kalenderjaar zijn zij wel in het overzicht te vinden. Daarnaast kan het voorkomen dat scholen opgeheven worden, fuseren, of splitsen. In deze gevallen komt de onderbouwing (de afzonderlijke bedragen die tot het totaal moeten optellen) in de bronbestanden niet overeen met het totaalbedrag dat beschikt is.

Selectie

NVT

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2010.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email