Functiemix besturen

URL: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/6a2cb357-c73a-439e-b359-d12d56fc57f2/resource/e0c530cf-cff1-4d29-9cfb-8521dfecf891/download/functiemix-besturen.csv

Dit besturenbestand is uniek per ONDERWIJSSECTOR, JAAR en BEVOEGD_GEZAGNUMMER. Een bevoegd gezag (cq. bestuur) kan namelijk uit één of meerdere brins bestaan, waaraan een unieke onderwijssector (BO, S(B)O, VO en MBO) is verbonden. Met andere woorden een schoolbestuur kan in meerdere (sub)sectoren onderwijs verzorgen. In principe is dit besturenbestand redundant aan het instellingenbestand (d.w.z. het besturenbestand zou uit het instellingenbestand kunnen worden berekend).

Insluiten

This resource view is not available at the moment. Klik hier voor meer informatie.

Download bron

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd 31 maart, 2021
Creat Onbekend
Formaat CSV
Licentie Creative Commons Attribution
Schema