Functiemix gemiddelden

URL: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/030d429b-c5b6-4711-94d5-1b491dccebe3/resource/87abc93c-5328-4524-b908-543b56a0bcc3/download/functiemix-gemiddelden.csv

Dit bestand met gemiddelden is uniek per ONDERWIJSSECTOR, JAAR, SCHOOLTYPE, RPA_GEBIEDCODE, CATEGORIE_SCHOOLOMVANG en CATEGORIE_BESTUUROMVANG (bij SCHOOLTYPE, RPA_GEBIEDCODE, CATEGORIE_SCHOOLOMVANG en CATEGORIE_BESTUUROMVANG zijn totalen toegevoegd). Het bestand is bedoeld om de gegevens per instelling en bestuur te kunnen spiegelen aan verschillende aggregaten. Opnieuw geldt dat het bestand met gemiddelden in principe uit het instellingen-/besturenbestand zou kunnen worden berekend met uitzondering van de streefpercentages. Op sectorniveau geldt een andere berekeningswijze dan op instellings-/bestuurniveau.

Insluiten

This resource view is not available at the moment. Klik hier voor meer informatie.

Download bron

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd 29 maart, 2019
Creat Onbekend
Formaat CSV
Licentie Creative Commons Attribution
Schema