Functiemix instellingen

URL: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/6a2cb357-c73a-439e-b359-d12d56fc57f2/resource/0f799e72-60a2-4a5b-ad21-ab92172696e1/download/functiemix-instellingen.csv

Het instellingenbestand is uniek per JAAR en BRIN_NUMMER. Van belang is dat het bevoegd gezag (cq. het schoolbestuur) uit één of meerdere instellingen (cq. brins) kan bestaan. Een instelling (cq. brin) kan een zogenaamd ‘bovenschools brin’ betreffen (d.w.z. een brin waar geen les wordt gegeven, maar dat direct onder het bevoegd gezag valt). Overigens kan een instelling (cq. brin) op haar beurt uit één of meerdere vestigingen bestaan. Echter, de personeelsgegevens worden door DUO niet op vestigingsniveau verzameld.

Insluiten

This resource view is not available at the moment. Klik hier voor meer informatie.

Download bron

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd 31 maart, 2021
Creat Onbekend
Formaat CSV
Licentie Creative Commons Attribution
Schema