Het toegestane voortgezet onderwijs per schoolvestiging en leerjaar.

De beschikte licenties op elementcodes voortgezet onderwijs per schoolvestiging en leerjaar.

Doel

Inzicht geven in het toegestane voortgezet onderwijs per VO-vestiging.

Bronnen

BRIN (Basisregister Instellingen)

Kwaliteit

De getoonde data zijn een weergave van elementcodes die door de instellingen zijn aangevraagd bij en beschikt door DUO. De aanvragen worden gecontroleerd en beoordeeld door DUO. Na goedkeuring wordt een beschikking afgegeven en registreert DUO de elementcodes in BRIN.

Selectie

Alle beschikte licenties in het bekostigde voortgezet onderwijs per 1 oktober van het meest recente schooljaar.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email