VO-leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector en afdeling.

Doel

Het ontsluiten van open data over het aantal leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs

Bronnen

De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand VO en zijn gebaseerd op BRON (Basisregister Onderwijs). De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen).

Kwaliteit

De kwaliteit van de gegevens wordt geborgd door het Programma van Eisen VO

  • De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, VO-raad, CBS en Inspectie om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

  • De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname waarbij geselecteerd wordt op peildatum 1 oktober van het betreffende peiljaar.

  • Het laatste jaar in het bestand is op basis van de voorlopige stand per 1/10. Hier ligt géén accountantsverklaring aan ten grondslag. De instelling kan het hele schooljaar nog mutaties doorvoeren. De eerdere jaren zijn op basis van de definitieve stand per 1/10 van die jaren. Hier ligt een accountantsverklaring aan ten grondslag.

Selectie

Selectiecriterium voor dit bestand is 1/10/T-4 t/m 1/10/T (waar T = het meest recente teljaar). Bij het aantal deelnemers is gebruik gemaakt van een AVG filter. D.w.z. dat oorspronkelijke aantallen kleiner dan 5 (1,2,3,4) allemaal worden weergegeven door 4. Andere aantallen zijn ongewijzigd gebleven.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email