Ga verder naar de inhoud

Welkom bij DUO

Welkom bij de open onderwijsdata API. Via deze pagina kunt u open onderwijsdata raadplegen en downloaden. Met onderstaande zoekmogelijkheid komt u snel bij de data die u zoekt. Data wordt beschikbaar gesteld als CSV en JSON. Het gaat om open informatie.

Deze functionaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door CKAN, het Open Source Management Systeem.

Zoek gegevens

arbeidsovereenkomst-en-cao

Arbeidsovereenkomst en cao

Functiemix

De functie- of salarismix betreft de verdeling van het onderwijzend personeel (leraren) naar salarisschaal....
duo

DUO

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de...

Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in...

Financiƫle verantwoording 02 Staat van baten en lasten

Hier vindt u de staat van baten en lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste...