Welkom bij DUO

Welkom bij de open onderwijsdata API. Via deze pagina kunt u open onderwijsdata raadplegen en downloaden. Met onderstaande zoekmogelijkheid komt u snel bij de data die u zoekt. Data wordt beschikbaar gesteld als CSV en JSON. Het gaat om open informatie.

Deze functionaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door CKAN, het Open Source Management Systeem.

Zoek gegevens

arbeidsovereenkomst-en-cao

Arbeidsovereenkomst en cao

Functiemix Populair

Functiemix Dit document beschrijft de functiemixbestanden die als API-bestand (Application Programming Interface) via...
duo

DUO

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de...

Het aantal gediplomeerden mbo per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdca...

Gediplomeerden_inst_kwal_lftcat_vbjr5MBO Gediplomeerden in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort),...

bekostigde nieuwe instromers en deelnemers mbo per instelling en opleiding

Deelnemers_instromers_inst_opl_mbo Deelnemers en nieuwe instromers per vooropleiding, domein, type mbo, opleiding...